ReadyPlanet.com
dot dot
Welcome to ... Massage Training Center

 

  เรียนจริง ฝึกจริง เน้นคุณภาพให้ผู้เรียนปฎิบัติได้จริงอย่างมืออาชีพ

 เรียนที่นี่ได้อะไรมากกว่าที่คิด

เราเป็นศูนย์ฝึกฯ ที่ให้ความรู้อบรมวิชาชีพนวดไทยและสปา  ให้องค์ความรู้ สอนนวดแผนไทย และสอนนวดสปา ที่มีมาตรฐานในการเรียนการสอนตามหลักสูตรของสมาคมแพทย์แผนไทย หลักสูตรการฝึกอบรมได้ผ่านการรับรองโดยกระทรวงสาธารณสุขแล้ว   วิชาชีพ นวดแผนไทย และ สปา เป็นวิชาชีพที่มีแนวโน้มในการเจริญเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ และจะพัฒนามากยิ่งขึ้นเมื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ในบางประเทศใช้รูปแบบการกำหนดมาตรฐานร้านนวด ร้านสปา ตามมาตรฐานประเทศไทย  เราจึงมุ่งเน้นคุณภาพให้กับผู้เรียนเป็นที่ตั้ง เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ นวดแผนไทย และสปา เพื่อก้าวสู่สากล  ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฎิบัติ  และเรียนรู้การทำงานบริการสุขภาพได้อย่างถูกวิธี ปลอดภัยทั้งตัวผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ เตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กระทรวงแรงงาน เพื่อให้เป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพ ด้วยการสอบยกระดับฝีมือแรงงาน ทั้งระดับ 1. นวดเพื่อสุขภาพ (นวดไทย 150 ชั่วโมง) และระดับ 2 ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (นวดไทย 372 ชม.  หรือ 330 ชม.) เรามั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่ามาตรฐานการเรียนการสอนของเราเป็น โรงเรียนนวดดีที่สุด แห่งหนึ่ง พร้อมทั้งค่าฝึกอบรมสำหรับผู้เรียนได้ เรียนนวดราคาถูก แต่เต็มไปด้วยคุณภาพ บางหลักสูตรเราให้ผู้เรียนนวดได้ เรียนนวดฟรี เทนเนอร์เรามีเทคนิคที่เรียนรู้ได้ง่ายๆ ปฎิบัติได้จริง ถูกต้อง แม่นยำ และมีประสิทธิภาพ อย่างมืออาชีพ

เราเปิดอบรมหลายหลักสูตร รับสอนนวดโดยผู้มีความรู้ใบประกอบโรคศิลปะสาขานวดไทย หลักสูตรที่เปิดสอน อาทิเช่น สอนนวดไทย (เชลยศักดิ์), นวดกดจุดฝ่าเท้า ,น้ำมันหอมระเหย เป็นหลักสูตรที่นิยมในร้านนวดและร้านสปา   และครอสเรียนที่ศูนย์ฝึกฯ ขอแนะนำเพิ่มเติมเพื่อยกระดับความรู้ ความสามารถของผู้เรียน ให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น เราเปิดหลักสูตร สอนนวดแก้อาการ หลักสูตร นวดไทย 372 ชม. (สอนผู้ช่วยแพทย์แผนไทย), สอนตอกเส้น สอนสลักเส้น เป็นหลักสูตรที่ใช้ทำงานในคลีนิคแพทย์แผนไทย เรามีเทคนิคการเรียนการสอนที่ไม่ยาก เทคนิคการแก้อาการที่ไม่เจ็บ ไม่สุดโต่ง ใช้ความรู้กายวิภาคศาสตร์ในการบำบัดอาการ ควบคู่กับศาสตร์แพทย์แผนไทย หากมีอาการเจ็บก็เพียงเล็กน้อย   ลูกศิษย์ที่ เรียนนวดแก้อาการ จากศูนย์ฝึกฯ ของเราไปทำงานในต่างประเทศ มีฝีมือเป็นอันดับต้นๆ ของร้านนวด และคลีนิครักษา  ด้วยฝีมือของคนไทยที่ไม่แพ้ชาติใดในโลก แม้แต่แพทย์ตะวันตก ยังให้ความไว้วางใจในการบำบัดอาการกับลูกศิษย์ของเราที่ฝึกฝีมือออกไป  

 

เราพร้อมให้คำแนะนำในการต่อยอดธุรกิจ และเป็นที่ปรึกษาในการทำงานเพื่อสุขภาพในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะบริหารจัดการ ด้านบุคคลากร ฯลฯ  เทนเนอร์ทุกคนยินดีผลักดันและอยู่เบื้องหลังความสำเร็จในสาขาธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพของผู้เข้าอบรมทุกท่าน

วิชาชีพนี้เหมาะอย่างยิ่งกับผู้เรียนที่สนใจจะไปทำงานในต่างประเทศ หรือเรียนต่อในต่างประเทศ เป็นธุรกิจส่วนตัว ทำงานในร้านนวดเพื่อสุขภาพ /สปา ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เป็น ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ทำงานใน คลีนิกแพทย์แผนไทย หรือเรียนไว้เพื่อดูแลสุขภาพกันเอง เป็นการเสริมสัมพันธภาพอันดีภายในครอบครัว  

หลายท่านมักมีคำถามว่า เรียนนวดที่ไหนดี เรียนยากหรือไม่ ผู้สอนถ่ายทอดความรู้ได้เข้าใจหรือไม่ ด้วยประสบการณ์ในงานสอนมานาน และด้วยคุณภาพการถ่ายทอดความรู้ของทีมผู้สอน ซึ่งผู้สอนมีความรู้มากพอที่จะแบ่งปันให้กับผู้เรียนได้อย่างเต็มที่ ตลอดจนหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีมาตราฐานในการสนับสนุนการ เรียนนวด สอนนวด ให้มีคุณภาพ เราสามารถพัฒนาฝีมือบุคลากรพร้อมหัวใจบริการในงานด้านสุขภาพ ให้เป็นที่ยอมรับของร้านสปาทั่วไปทั้งใน และต่างประเทศ นักเรียนที่จบจากศูนย์ฝึกฯเรา จะได้รับคำปรึกษา ตลอดจนคำแนะนำต่างๆ ในการทำงานแบบมืออาชีพ ผู้เรียนที่จบไปแล้ว ล้วนแต่ประสบความสำเร็จ ทั้งในการเปิดธุรกิจส่วนตัว และพนักงาน ทั้งในและต่างประเทศ, เป็นครูสอนใน โรงเรียนสอนนวดไทย หรือ ศูนย์สอนต่างๆ และ เป็นผู้ช่วยแพทย์ ใน คลีนิกแพทย์แผนไทย รับนวดแก้อาการ เป็นพนักงานที่ร้านสปาหลายๆ ร้าน อยากได้ไปร่วมงาน ผู้เรียนสามารถมั่นใจได้ในคุณภาพและมาตรฐานการสอนของศูนย์ฝึกฯ

 เรียนนวดไทย เรียนนวดแก้อาการ หรือ นวดสปา และหลักสูตรอื่นๆ จบแล้ว ผู้เรียนสามารถหางานทำได้ง่าย ยังมีงานรองรับอีกมากมาย  สนใจเรียนนวด กรุณาติดต่อศูนย์ฝึกเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนเข้าอบรม นวดแผนไทย สปา และ หลักสูตร อื่นๆ 

เพียงแค่ปฎิบัติตาม ก็เรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ แม่นยำ ปลอดภัย
รับรองผลการอบรม

 

 

dot

นวดแผนไทย


ประวัติ นวดแผนไทยicon

นักเรียนตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในสาขาวิชาชีพนวดไทย ในต่างประเทศ 

 See more
dot


หลักสูตร /ประกาศนียบัตร สมาคมแพทย์แผนไทยicon

หลักสูตรในการฝึกอบรม เป็นหลักสูตรของสมาคม แพทย์แผนไทย จ.ปทุมธานี /โรงเรียนเพ็ญแข ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปทั้งสปาในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งหลักสูตรการฝึกอบรมนี้ได้ผ่านการพิจารณารับรองหลักสูตรกับกองประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุขตามประกาศของกระทรวง ฉบับที่ 10/2547  ดังนั้นผู้เข้าอบรมสามารถมั่นใจได้ว่า จะได้รับความรู้ทั้งในด้านทฤษฎี และปฎิบัติอย่างครบถ้วน   เรียนนวดไทย เรียนนวดสปา  นวดแก้อาการ และหลักสูตรอื่น ๆ จนจบหลักสูตรแล้ว ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะมีความรู้ ความสามารถที่จะนำความรู้ไปใช้ได้อย่างถูกวิธี ทั้งกับตนเองและกับบุคคลในครอบครัว หรือใช้ในการทำงานตามร้านสปาทั่วไป ได้อย่างปลอดภัย ถูกต้อง แม่นยำ เพราะทางศูนย์ฝึกของเรา มีเทคนิคการสอนนวดไทย, สอนแก้อาการ, สอนสปา, และทุกหลักสูตร ให้เข้าใจง่าย ทำงานได้จริง ศูนย์ฝึกฯ สอนนวดราคาถูก แต่เน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 

 

 dot
dot
dot
dot


365730201698


Copyright © 2010 All Rights Reserved.